Vzdelávanie

Vyberte si z našej ponuky odborných príspevkov a videozáznamov

ZMLUVNÉ PODMIENKY, NA KTORÉ SI TREBA DAŤ POZOR

ZMLUVNÉ PODMIENKY, NA KTORÉ SI TREBA DAŤ POZOR

16. 04. 2024
eduveo
1h 6m
Za úhradu

Verejné obstarávanie trvá mesiac, so zmluvou všetci žijú niekoľko rokov. Aké sú najčastejšie chyby zmlúv vo verejnom sektore?

Viac
AKO SA ZMENY ZÁKONA DOTKNÚ DODÁVATEĽOV

AKO SA ZMENY ZÁKONA DOTKNÚ DODÁVATEĽOV

16. 04. 2024
eduveo
1h 4m
Za úhradu

Ako sa novela zákona dotkne dodávateľov, aké budú ich práva a možnosti účasti vo verejných zákazkách po úprave finančných limitov?

Viac
AKO SA VYHNÚŤ VYLÚčENIU

AKO SA VYHNÚŤ VYLÚčENIU

16. 04. 2024
eduveo
1h 29m
Za úhradu

Na čo si dať pozor a aké sú časté chyby, kvôli ktorým musíte byť vylúčený? Získajte výhodu a vyhnite sa chybám, ktoré Vás môžu stáť zákazku.

Viac
AKO POUŽÍVAŤ ELEKTRONICKÉ AUKCIE

AKO POUŽÍVAŤ ELEKTRONICKÉ AUKCIE

17. 04. 2024
eduveo
1h 28m
Za úhradu

Aukcia je svojím spôsobom hra a Vy ste jej tvorca. Vhodným dizajnom aukcie môžete významne ovplyvniť výslednú cenu.

Viac
NÁSTROJE NA UDRŽANIE KVALITY POČAS PLYNUTIA ZMLUVY

NÁSTROJE NA UDRŽANIE KVALITY POČAS PLYNUTIA ZMLUVY

17. 04. 2024
eduveo
1h 32m
Za úhradu

Nástroje a postupy, ktoré pomôžu zabezpečiť, že dodávatelia budú poskytovať plnenia v požadovanom kvalitatívnom štandarde.

Viac
BUDÚCNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

BUDÚCNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

17. 04. 2024
eduveo
1h 25m
Otvorený

Kam nás dovedie technologický vývoj, aké riešenia máme už teraz k dispozícii a kde vidíme rolu človeka – nákupcu o pár rokov?

Viac
BEST VALUE APPROACH (ALEBO ČO NECHAŤ NA DOODÁVATEĽA)

BEST VALUE APPROACH (ALEBO ČO NECHAŤ NA DOODÁVATEĽA)

17. 04. 2024
eduveo
1h 31m
Za úhradu

Čo znamená tento nový prístup sa dozvieme na príkladoch z praxe našich českých kolegov.

Viac
VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ TRHU PRI PRÍPRAVE ZÁKAZKY

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ TRHU PRI PRÍPRAVE ZÁKAZKY

16. 04. 2024
EDUVEO
1h 2m
Za úhradu

Aktuálne informácie priamo od subjektov z trhu môžu byť cenným nástrojom pre správne nastavenie verejného obstarávania.

Viac
AKO HODNOTIŤ KVALITU JEDNODUCHO

AKO HODNOTIŤ KVALITU JEDNODUCHO

16. 04. 2024
eduveo
1h 28m
Za úhradu

Hodnotiť necenové kritériá sa dá aj jednoducho, bez krkolomných výpočtov aj bodov.

Viac
KOREKCIE KONIEC A ZHASLO?

KOREKCIE KONIEC A ZHASLO

16. 04. 2024
eduveo
38m
Za úhradu

Ako sa brániť korekciám, ako komunikovať s poskytovateľom dotácií a aké sú rozhodnutia súdov?

Viac
KEĎ VO NEVYJDE PODĽA PREDSTÁV

KEĎ VO NEVYJDE PODĽA PREDSTÁV

16. 04. 2024
eduveo
49m
Za úhradu

Učme sa z chýb iných – pozrite si príklady toho, kedy a prečo to jednoducho „nevyšlo“.

Viac
CENTRÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PRÍKLADY Z PRAXE

CENTRÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PRÍKLADY Z PRAXE

16. 04. 2024
eduveo
1h 19m
Za úhradu

Ako fungujú centrálne obstarávacie organizácie v Čechách a na Slovensku?

Viac
NOVELIZÁCIE ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - ČO NÁM V PRAXI PRINESÚ

NOVELIZÁCIE ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - ČO NÁM V PRAXI PRINESÚ?

16. 04. 2024
eduveo
42m
Otvorený

Pozrite si TOP 10 zmien novely zákona o VO, ktorá nadobudne účinnosť 1.7.2024.

Viac
ČO BUDE AJ NEBUDE - ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU ÚVO

ČO BUDE AJ NEBUDE - ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU ÚVO

26. 04. 2023
eduveo
1h 32m
Za úhradu

Aké zmeny plánuje nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie a čo všetko nás pod jeho vedením čaká?

Viac
VEĽKÁ ZMENA V ZVEREJŇOVACÍCH POVINNOSTIACH

VEĽKÁ ZMENA V ZVEREJŇOVACÍCH POVINNOSTIACH

27. 04. 2023
eduveo
50m
Za úhradu

September 2023 – mesiac, v ktorom pre každého verejného obstarávateľa aj obstarávateľa nastanú veľké zmeny.

Viac
KONFLIKT ZÁUJMOV TROCHA INAK

KONFLIKT ZÁUJMOV TROCHA INAK

27. 04. 2023
eduveo
1h 1m
Za úhradu

Konflikt záujmov je vždy často diskutovanou témou zahalenou rúškom tajomstva a nejasností. Nejak ho však skúmať musíme, a to pri každej jednej zákazke.

Viac
INTEGRÁCIA IS ERANET NA ELEKTRONICKÚ PLATFORMU

INTEGRÁCIA IS ERANET NA ELEKTRONICKÚ PLATFORMU

02. 05. 2023
eduveo
31m
Za úhradu

Povinné používanie elektronickej platformy neocenilo 43% respondentov v dotazníkovom prieskume realizovanom samotným ÚVO.

Viac
PANELOVÁ DISKUSIA - Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

PANELOVÁ DISKUSIA - Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

27. 04. 2023
eduveo
1h 32m
Za úhradu

Praktické problémy, ktoré vznikajú pri realizácii verejného obstarávania sú tak rôzne, že ich ťažko pomenovať trefnejšie než „z každého rožka troška“.

Viac
BUDOVANIE EXPERTNOSTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

BUDOVANIE EXPERTNOSTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

02. 05. 2023
eduveo
34m
Za úhradu

Úrad pre verejné obstarávanie plánuje v spolupráci so zahraničnými partnermi, na základe implementácie ProcureCompEU do praxe, vybudovať nový a strategicky orientovaný systém vzdelávania a budovania interných kapacít našich verejných obstarávateľov.

Viac
DODATKY - AKO ICH SPRÁVNE UZATVÁRAŤ

DODATKY - AKO ICH SPRÁVNE UZATVÁRAŤ

27. 04. 2023
eduveo
1h 23m
Za úhradu

Covid aj inflácia významne zvýšili potrebu uzatvárania dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien no zároveň aj šetrenia verejných zdrojov.

Viac
DODATKY - AKO VYROKOVAŤ DOBRÚ CENU

DODATKY - AKO VYROKOVAŤ DOBRÚ CENU

27. 04. 2023
eduveo
1h 0m
Za úhradu

Covid aj inflácia významne zvýšili potrebu uzatvárania dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien no zároveň aj šetrenia verejných zdrojov.

Viac
BEST PRACTICE - OBSTARÁVANIA STAVEBNÝCH PRÁC A IT SLUŽIEB "OČAMI ZÁUJEMCU"

BEST PRACTICE - OBSTARÁVANIA STAVEBNÝCH PRÁC A IT SLUŽIEB

27. 04. 2023
eduveo
53m
Za úhradu

Zodpovednosť za nastavenie súťažných podkladov a obchodných podmienok plnenia zákazky je na strane verejného obstarávateľa, pričom možnosť ich ovplyvnenia zo strany záujemcov do značnej miery záleží len od úvahy verejného obstarávateľa.

Viac
ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRAXI

ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRAXI

02. 05. 2023
eduveo
54m
Za úhradu

Panel bude rozdelený na všeobecnú a praktickú časť.

Viac
SÚBOJ PRINCÍPOV - AKO SA SPRÁVNE ROZHODOVAŤ?

SÚBOJ PRINCÍPOV - AKO SA SPRÁVNE ROZHODOVAŤ?

17. 05. 2022
eduveo
1h 27m
Otvorený

Pozrite si názorový súboj našich lektorov, ktorí sa zaoberali problematikou dynamických nákupných systémov, akceptovania dokladov vyhotovených po lehote na predkladanie ponúk či neúplnou ponukou.

Viac
AKO ZVÝŠIŤ POČET PONÚK? STRETNITE SVOJICH DODÁVATEĽOV!

AKO ZVÝŠIŤ POČET PONÚK? STRETNITE SVOJICH DODÁVATEĽOV!

15. 05. 2022
eduveo
57m
Za úhradu

Jedinečný koncept „Meet the buyer“ už aj na Slovensku – inšpirujte sa postupom Hlavného mesta Bratislava a využite výsledky ich práce vďaka ktorej v zákazkách na stavebné práce dostávajú v priemere 7 ponúk.

Viac
VÝRAZNÝ NÁRAST CIEN - AKO SA S NIM VYSPORIADAŤ?

VÝRAZNÝ NÁRAST CIEN - AKO SA S NIM VYSPORIADAŤ?

17. 05. 2022
eduveo
1h 11m
Za úhradu

Rastúce ceny v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktorým v poslednej dobe čelíme majú dopad na aktuálne plnenia už uzatvorených zmlúv. Ako sa s tým vysporiadať pri zmluvách financovaných tak z eurofondov ako aj interných zdrojov?

Viac
UKÁŽKY DOBREJ PRAXE, KTORÝMI SA OPLATÍ INŠPIROVAŤ

UKÁŽKY DOBREJ PRAXE, KTORÝMI SA OPLATÍ INŠPIROVAŤ

15. 05. 2022
eduveo
1h 54m
Za úhradu

Príklady dobre praxe pri využívaní dynamických nákupných systémov, elektronizácii procesov, či nákupov z oblasti zdravotníctva nám ukázali odborníci z troch rôznych segmentov.

Viac
PROBLÉMY A MOŽNOSTI V ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

PROBLÉMY A MOŽNOSTI V ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

15. 05. 2022
eduveo
1h 21m
Za úhradu

Diskusia na témy: Ako sa zmenili Zákazky s nízkou hodnotou po novele? Ako primerane aplikovať ustanovenia zákona platné pre vestníkové súťaže a ako sa vysporiadať s vnútorným auditom? Čo všetko si môžeme v zákazkách s nízkou hodnotou „dovoliť“?

Viac
PROBLEMATICKÉ ASPEKTY NOVELY

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY NOVELY

15. 05. 2022
eduveo
55m
Otvorený

Diskusia na vybrané témy a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.3.2022. Nuž, niektoré zmeny prinášajú viac otázok ako odpovedí.

Viac
AKO SME OBSTARALI LOKÁLNE POTRAVINY

AKO SME OBSTARALI LOKÁLNE POTRAVINY

17. 05. 2022
eduveo
56m
Za úhradu

Nechajte sa inšpirovať príkladom úspešnej verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo obstaranie kvalitných lokálnych potravín.

Viac
VO BOX - VÝBER ZAUJÍMAVÝCH ROZHODNUTÍ RADY ÚVO

VO BOX - VÝBER ZAUJÍMAVÝCH ROZHODNUTÍ RADY ÚVO

17. 05. 2022
eduveo
1h 27m
Za úhradu

Výber 4 rozhodnutí Rady ÚVO, ktoré sa Vám v praxi môžu hodiť. Rozhodnutia sú doplnené o argumentácie zúčastnených strán tak, aby ste sami vedeli posúdiť, na ktorú stranu by ste sa priklonili.

Viac
OBSTARÁVANIA, V KTORÝCH ZÁSADNÚ ROLU HRÁ KVALITA

OBSTARÁVANIA, V KTORÝCH ZÁSADNÚ ROLU HRÁ KVALITA

15. 05. 2022
eduveo
1h 20m
Za úhradu

Ako obstarávať architektonické služby? Príklady súťaží návrhov, súťažného dialógu ako aj obstarávanie bez cenového kritériá – aj to použili páni z Hlavného mesta Bratislava.

Viac
Novela zákona o verejnom obstarávaní - september 2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní

13. 10. 2021
eduveo
1h 53m
Otvorený

Návrh novely zákona so zapracovanými pripomienkami nám predstaví priamo jeden z ich autorov. V diskusii s ďalšími hosťami poodhalíme jej plusy aj mínusy a najmä objasníme, čo sa za predmetnými úpravami skrýva.

Viac
Novela zákona o verejnom obstarávaní - máj 2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní

18. 05. 2021
eduveo
1h 56m
Otvorený

Čo pre nás Úrad vlády spolu s Úradom pre verejné obstarávanie pripravili tentokrát? Buďte v obraze a pozrite si prehľad najväčších zmien, ktoré sú navrhované. Aké však bude finálne znenie zákona o verejnom obstarávaní uvidíme v dohľadnej dobe.

Viac
Prípravné trhové konzultácie v praxi

Prípravné trhové konzultácie v praxi

13. 10. 2021
eduveo
1h 7m
Za úhradu

Ako by mali trhové konzultácie vyzerať, ako sa na nich pripraviť a ako ich zdokumentovať? Nie je nič lepšie ako ukážka naživo.

Viac
Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu?

Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu?

13. 10. 2021
eduveo
1h 26m
Za úhradu

Kvalitu chce každý z nás. Ako ju však zakomponovať do hodnotiacich kritérií je otázka, s ktorou sa všetci boríme. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako sa s nastavovaním kritérií vysporiadať.

Viac
Problémy a špecifiká stavebných prác

Problémy a špecifiká stavebných prác

13. 10. 2021
eduveo
1h 22m
Za úhradu

Ako sa vysporiadať s nástrahami obstarávania stavebných prác počas ich prípravy, vyhodnocovania aj realizácie? Na príkladoch zo života si ukážeme s čím sa môžete stretnúť a ako to prežiť bez ujmy na psychike a verejných zdrojoch.

Viac
Workshop | Hráme sa s kritériami

Workshop | Hráme sa s kritériami

13. 10. 2021
eduveo
34m
Za úhradu

Pokračovanie panelu - Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu? Vyskúšajte si kombinatoriku kritérií na vybraných predmetoch zákaziek s cieľom pochopiť finančnú hodnotu iných ako cenových kritérií. Pod vedením nášho lektora sa naučíte ako simulovať výsledok obstarávania a vedieť tak nastaviť tú správnu váhovosť kritérií.

Viac
Obstarávanie v samospráve

Obstarávanie v samospráve

13. 10. 2021
eduveo
1h 29m
Za úhradu

Spoznajte ako (ne)fungujú procesy súvisiace s verejným obstarávaním vo vybraných samosprávnych krajoch a mestách, vymeňte si skúsenosti a inšpirujte sa navzájom.

Viac
Workshop | Obstarávanie IKT

Workshop | Obstarávanie IKT

13. 10. 2021
eduveo
1h 32m
Za úhradu

Nová koncepcia nákupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, doplnená o skúsenosti našich lektorov pri obstarávaní IKT vám poskytnú návod na to, ako správne obstarávať IKT.

Viac
Aktuálne metodické usmernenia a rozhodnutia súdov

Aktuálne metodické usmernenia a rozhodnutia

13. 10. 2021
eduveo
1h 7m
Za úhradu

Z každého rožku trošku. Naši lektori pre vás pripravili reálne situácie, s ktorými sa stretli a na ktorých si viete vyskúšať svoj postreh. Nájdete chybu v ponuke alebo v procese hodnotenia? S ktorým návrhom postupu lektora sa stotožňujete? Vďaka metóde veo hravo si z tohto workshopu odnesiete mnoho skúseností a poznatkov.

Viac
Zodpovedné verejné obstarávanie a labelling

Zodpovedné obstarávanie a labelling

13. 10. 2021
eduveo
1h 1m
Za úhradu

Verejné obstarávanie je jedným zo strategických nástrojov na podporu sociálnej a zelenej ekonomiky. Ako však vhodne zakomponovať zelené a sociálne aspekty do súťažných podmienok? Nakoľko môžeme pracovať so značkami ako je napr. „fair trade“? Inšpirujte sa zákazkami a odporučaniami našich lektorov.

Viac
Rámcová dohoda vs. dynamický nákupný systém

Rámcová dohoda vs. DNS

13. 10. 2021
eduveo
1h 20m
Za úhradu

Rámcová dohoda aj dynamický nákupný systém predstavujú flexibilné riešenia pre nákup jednotlivých komodít. Na niektoré predmety zákazky je vhodnejší jeden spôsob, pre iné ten druhý. Pozrieme sa tak na to, aké sú výhody aj nevýhody týchto prístupov a na aké komodity vhodné ich využitie.

Viac
Eurofondy – ako má vyzerať ideálna zápisnica?

Eurofondy - ideálna zápisnica

13. 10. 2021
eduveo
1h 40m
Za úhradu

Čo všetko je potrebné v zápisnici uvádzať aby boli úkony preskúmateľné? Ako si nájsť zlatú strednú cestu na ktorej nebude mať zápisnica 30 strán ale súčasne v nej budú uvedené všetky relevantné úkony? Tak na to sa pozrieme spolu so zástupcami kontrolných orgánov.

Viac
Koncepcia nákupu IKT

Koncepcia nákupu IKT

20. 05. 2021
eduveo
1h 52m
Za úhradu

Ako sa vysporiadať s fenoménom známym ako vendor lock-in, kedy je možné využiť priame rokovacie konanie či dodatok na predĺženie platnosti zmluvy a čo všetko zohľadniť pri nových verejných obstarávaniach?

Viac
Zmluva, zmluvné podmienky, zmena zmluvy

Podmienky zmeny zmluvy #2

20. 05. 2021
eduveo
1h 38m
Za úhradu

Ako posúdiť súlad zmeny termínu začiatku plnenia zmluvy, termínu dodania, či cien s podmienkami uvedenými v §18? Aké sú možnosti a limity pre zmene zmluvy a čo v zmluve zohľadniť?

Viac
Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

20. 05. 2021
eduveo
1h 22m
Za úhradu

Ako pracovať s pojmom ekvivalent a na čo si dať pri opise predmetu zákazky pozor? Pozrite sa na praktické príklady a usmernenia, o ktoré sa môžete oprieť.

Viac
Novela zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu dodávateľov

Novela zákona VO z pohľadu dodávateľov

29. 06. 2021
eduveo
37m
Za úhradu

Pripravuje sa veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Mnohé zmeny sa týkajú aj dodávateľov – niektoré viac, niektoré menej. V tejto sekcii vás oboznámime so zmenami, ktoré na vás budú mať najväčší dopad.

Viac
Nepriestrelná ponuka

Nepriestrelná ponuka

29. 06. 2021
eduveo
49m
Za úhradu

Ako uchádzač reflektujete na požiadavky verejných obstarávateľov, musíte sa orientovať v zákone o verejnom obstarávaní aj jeho aplikačnej praxi. Ako sa v tom vyznať, keď mnohokrát ani samotný verejný obstarávateľ nevie ako postupovať?

Viac
Podmienky účasti pre dodávateľov

Podmienky účasti pre dodávateľov

28. 06. 2021
eduveo
1h 2m
Za úhradu

Splnenie podmienok účasti, ktoré si stanovil verejný obstarávateľ môže byť niekedy pomerne zložité, najmä ak nie sú adekvátne k predmetu zákazky. Ako však posúdiť či je hodnota požadovaných referencií adekvátna, či sú požiadavky na expertov či certifikáty skutočne nevyhnutné? Na praktických príkladoch si ukážeme vhodné aj nevhodné použitie inštitútu podmienok účasti.

Viac
Revízne postupy pre dodávateľov

Revízne postupy pre dodávateľov

29. 06. 2021
eduveo
27m
Za úhradu

Ako sa brániť ak boli dotknuté vaše práva? Ako postupovať ak sú súťažné podmienky nastavené diskriminačne alebo ste boli vylúčení neoprávnene? V tejto časti školenia sa pozrieme na postupnosť krokov a formálnych náležitostí, ktoré musia byť dodržané tak, aby nebol revízny proces zastavený.

Viac
Princípy obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou

Princípy obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou

29. 03. 2021
eduveo
45m
Otvorený

Ako definuje zákazku s nízkou hodnotou zákon a ako si ju sami komplikujeme? Na príkladoch z praxe vám ukážeme, ako si proces zjednodušiť a ako si správne nastaviť interné smernice tak, aby vám nezväzovali ruky tam, kde to nie je potrebné.

Viac
Ako definovať požiadavky na certifikáty a expertov

Požiadavky na certifikáty a expertov

29. 03. 2021
eduveo
1h 56m
Za úhradu

Kedy je vhodné vyžadovať certifikáty a aké požiadavky definovať? Ukážeme si vhodné aj nevhodné príklady ich použitia či vyhodnotenia ako aj najdôležitejšie rozhodnutia ÚVO a Rady ÚVO v tejto oblasti.

Viac
Subjekty v ponuke uchádzača

Subjekty v ponuke uchádzača

29. 03. 2021
eduveo
1h 12m
Za úhradu

Aké rozlišuje zákon osoby, s ktorými sa môžete stretnúť v ponukách? Objasníme si, kedy ide o subdodávateľa, tzv. inú osobu či "vlastnú kapacitu" ako aj to, aké podmienky sa na tieto osoby vzťahujú.

Viac
Ako poraziť konflikt záujmov

Ako poraziť konflikt záujmov

29. 03. 2021
eduveo
1h 28m
Za úhradu

Potenciálny konflikt záujmov hrozí v každom jednom obstarávaní. Na našom školení vám ukážeme ako sa s nim vysporiadať ak je v konflikte štatutár, člen komisie, či osoba, ktoré participovala na príprave zákazky.

Viac
Revolučné novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020 - ČASŤ 1

Eurofondy po novom - časť prvá

08. 03. 2021
Mgr. Branislav Hudec
20m
Otvorený

Koncom roka 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek, financovaných z fondov EÚ. V tomto článku sa dozviete ako sa upravila povinnosť kontroly verejného obstarávania v jednotlivých fázach obstarávania.

Viac
Revolučné novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020 - ČASŤ 2

eurofondy po novom - časť druhá

11. 03. 2021
Mgr. Branislav Hudec
20m
Otvorený

Pokračujeme v predstavovaní revolučných zmien v eurofondovom verejnom obstarávaní. V druhej časti sa dozviete aj o zmenách v zákazkách s nízkou hodnotou či spôsobe predkladania dokumentácie.

Viac
Mimoriadne nízka cenová ponuka - do akej miery je potrebné zdokumentovať jej neprítomnosť?

Zdokumentovanie hodnotenia MNCP

27. 11. 2020
eduveo
15m
Otvorený

Ako správne zdokumentovať proces vyhodnocovania prítomnosti mimoriadne nízkej cenovej ponuky tak, aby kontrolný orgán nevytkol nepreskúmateľnosť úkonov?

Viac
Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mení svet verejného obstarávania

Novela zákona

20. 10. 2020
eduveo
1h 40m
Otvorený

Už od augusta budúceho roka budeme obstarávať po novom. Aké zmeny nám novela prinesie a aké budú jej dopady? Čo prinesie zrušenie podlimitných súťaží a námietok?

Viac
Stanovenie minimálnych štandardov

Stanovenie minimálnych štandardov

20. 10. 2020
eduveo
1h 31m
Za úhradu

Ako stanoviť požiadavky na minimálne štandardy pri referenciách? Ako odôvodniť výšku referencií a ako stanoviť porovnateľný predmet zákazky? Pozrite sa spolu s nami na príklady z praxe.

Viac
Vysvetlenie vs. vylúčenie

Vysvetlenie vs. vylúčenie

20. 10. 2020
eduveo
1h 32m
Za úhradu

Kedy uchádzača vylúčiť a kedy požiadať o vysvetlenie? Ako správne aplikovať princíp proporcionality a nezabudnúť pritom na formálnu stránku? Pozrite sa spolu s nami na príklady z praxe.

Viac
Podmienky zmeny zmluvy

Podmienky zmeny zmluvy #1

20. 10. 2020
eduveo
32m
Za úhradu

Kedy a za akých podmienok môže dôjsť k zmene zmluvy a na čo treba myslieť už pri jej uzatváraní? Pozrite sa na vzorové znenia zmluvných podmienok, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Viac