VIDEO ZO ŠKOLENIA

VEĽKÁ ZMENA V ZVEREJŇOVACÍCH POVINNOSTIACH

September 2023 – mesiac, v ktorom pre každého verejného obstarávateľa aj obstarávateľa nastanú veľké zmeny.

Registrovať | 30
VEĽKÁ ZMENA V ZVEREJŇOVACÍCH POVINNOSTIACH

Výmena systému ISZÚ za eForms spojená s úplne novými formulármi, ktorých obsah sa významne zmení. Dozviete sa, aké nové zverejňovacie povinnosti nás čakajú.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam