VIDEO ZO ŠKOLENIA

INTEGRÁCIA IS ERANET NA ELEKTRONICKÚ PLATFORMU

Povinné používanie elektronickej platformy neocenilo 43% respondentov v dotazníkovom prieskume realizovanom samotným ÚVO.

Registrovať | 30
INTEGRÁCIA IS ERANET NA ELEKTRONICKÚ PLATFORMU

Hlavným dôvodom by mohla byť skutočnosť, že elektronická platforma je v porovnaní so súkromnými systémami pozadu z viacerých uhlov pohľadu. Existuje na súčasný stav "liek"? Ako aj naďalej využívať benefity súkromných systémov a súčasne elektronickú komunikáciu realizovať cez EVO? S tímom IS eranet sa pozrieme na možnosti, ktoré ponúka nimi vybudovaný integračný most, ktorý umožňuje odosielanie a príjem dát z/do EVO.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam