VIDEO ZO ŠKOLENIA

KONFLIKT ZÁUJMOV TROCHA INAK

Konflikt záujmov je vždy často diskutovanou témou zahalenou rúškom tajomstva a nejasností. Nejak ho však skúmať musíme, a to pri každej jednej zákazke.

Registrovať | 30
KONFLIKT ZÁUJMOV TROCHA INAK

My sa na konflikt záujmov pozrieme z troch pohľadov: pohľad kontrolóra, pohľad praktika a analytický pohľad. V rámci tohto panelu sa tak oboznámite s najnovšími rozhodnutiami a odporúčaniami v danej oblasti, postupom, ktorý aplikujú kontrolóri pri skúmaní konfliktu záujmov ako aj analýzou fungovania systému TRANSPAREX, ktorý automatizovaným spôsobom vyhľadáva konflikt záujmov za vás.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam