VIDEO ZO ŠKOLENIA

ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRAXI

Panel bude rozdelený na všeobecnú a praktickú časť.

Registrovať | 30
ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRAXI

Vo všeobecnej časti sa účastníci dozvedia užitočné informácie o posledných legislatívnych zmenách, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja zeleného verejného obstarávania. V praktickej časti budú prezentované viaceré príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre verejných obstarávateľov.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam