VIDEO ZO ŠKOLENIA

Podmienky účasti pre dodávateľov

Splnenie podmienok účasti, ktoré si stanovil verejný obstarávateľ môže byť niekedy pomerne zložité, najmä ak nie sú adekvátne k predmetu zákazky. Ako však posúdiť či je hodnota požadovaných referencií adekvátna, či sú požiadavky na expertov či certifikáty skutočne nevyhnutné? Na praktických príkladoch si ukážeme vhodné aj nevhodné použitie inštitútu podmienok účasti.

Registrovať | 20
Podmienky účasti pre dodávateľov
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam