VIDEO ZO ŠKOLENIA

Novela zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu dodávateľov

Pripravuje sa veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Mnohé zmeny sa týkajú aj dodávateľov – niektoré viac, niektoré menej. V tejto sekcii vás oboznámime so zmenami, ktoré na vás budú mať najväčší dopad.

Registrovať | 20
Novela zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu dodávateľov
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam