VIDEO ZO ŠKOLENIA

Obstarávanie v samospráve

Spoznajte ako (ne)fungujú procesy súvisiace s verejným obstarávaním vo vybraných samosprávnych krajoch a mestách, vymeňte si skúsenosti a inšpirujte sa navzájom.

Registrovať | 30
Obstarávanie v samospráve
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam