VIDEO ZO ŠKOLENIA

Revízne postupy pre dodávateľov

Ako sa brániť ak boli dotknuté vaše práva? Ako postupovať ak sú súťažné podmienky nastavené diskriminačne alebo ste boli vylúčení neoprávnene? V tejto časti školenia sa pozrieme na postupnosť krokov a formálnych náležitostí, ktoré musia byť dodržané tak, aby nebol revízny proces zastavený.

Registrovať | 20
Revízne postupy pre dodávateľov
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam