VIDEO ZO ŠKOLENIA

DODATKY - AKO ICH SPRÁVNE UZATVÁRAŤ

Covid aj inflácia významne zvýšili potrebu uzatvárania dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien no zároveň aj šetrenia verejných zdrojov.

Registrovať | 30
DODATKY - AKO ICH SPRÁVNE UZATVÁRAŤ

Naplnenie týchto potrieb si vyžaduje nemalé schopnosti a znalosti aj pri rokovaní s dodávateľmi a posudzovaní reálnej situácie na trhu. V tejto diskusii sa tak dozviete ako správne uzatvárať dodatky, ako vyhodnotiť informácie od dodávateľa a akým spôsobom s nim viesť rokovanie tak, aby ste dosiahli čo najlepšie zmluvné podmienky. So svojimi skúsenosťami s rokovaním sa prídu podeliť nielen verejní obstarávatelia ale aj obstarávatelia, ktorí rokovaciu prax nadobudli aj zo súťaží realizovaných mimo zákon o verejnom obstarávaní.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam