VIDEO ZO ŠKOLENIA

Ako definovať požiadavky na certifikáty a expertov

Kedy je vhodné vyžadovať certifikáty a aké požiadavky definovať? Ukážeme si vhodné aj nevhodné príklady ich použitia či vyhodnotenia ako aj najdôležitejšie rozhodnutia ÚVO a Rady ÚVO v tejto oblasti.

Registrovať | 30
Ako definovať požiadavky na certifikáty a expertov

Požiadavky na disponovanie rôznymi certifikátmi vo vzťahu k uchádzačovi a jeho kapacitám sú pre zabezpečenie cieľov ako je kvalita a odbornosť adekvátnymi nástrojmi na ich dosiahnutie. Každú takúto požiadavku je však potrebné stanoviť vo vzťahu ku predmetu zákazky tak, aby bolo ich požadovanie primerané. Na príkladoch z praxe si ukážeme príklady vhodného aj nevhodného použitia tejto podmienky účasti.


Vo videu zo školenia sa dozviete aj:

  • Prehľad podmienok účasti týkajúcich sa zavedených systémov manažérstva a požiadaviek na expertov
  • Kedy je vhodné vyžadovať certifikát ISO22301
  • Aký je rozdiel medzi certifikátmi environmentálneho manažérstva a ako si stanoviť túto podmienku účasti
  • Aké špecifiká sa vzťahujú na expertov v IT zákazkách
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam