VIDEO ZO ŠKOLENIA

VÝRAZNÝ NÁRAST CIEN - AKO SA S NIM VYSPORIADAŤ?

Rastúce ceny v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktorým v poslednej dobe čelíme majú dopad na aktuálne plnenia už uzatvorených zmlúv. Ako sa s tým vysporiadať pri zmluvách financovaných tak z eurofondov ako aj interných zdrojov?

Registrovať | 30
VÝRAZNÝ NÁRAST CIEN - AKO SA S NIM VYSPORIADAŤ?
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam