VIDEO ZO ŠKOLENIA

Opis predmetu zákazky

Ako pracovať s pojmom ekvivalent a na čo si dať pri opise predmetu zákazky pozor? Pozrite sa na praktické príklady a usmernenia, o ktoré sa môžete oprieť.

Registrovať | 35
Opis predmetu zákazky

Ako pracovať s pojmom ekvivalent a na čo si dať pri opise predmetu zákazky pozor? Pozrite sa na praktické príklady a usmernenia, o ktoré sa môžete oprieť.

Opis predmetu zákazky je alfou omegou každého verejného obstarávania. Ako správne opísať predmet zákazky tak, aby sme neporušili princípy verejného obstarávania a súčasne dosiahli požadovanú kvalitu? Vo videu vás lektori prevedú možnosťami, ktoré legislatíva v rámci svojich limitov ponúka.

Vo videu sa dozviete:

  • Ako pracovať s enviro a sociálnymi značkami
  • Ako a kedy posudzovať ekvivalentnosť
  • Príklady diskriminačných opisov predmetu zákazky
  • Ako uviesť odkaz na konkrétny výrobok a neporušiť pritom zákon
  • Výklad všeobecného metodického usmernenia 01/2021
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam