VIDEO ZO ŠKOLENIA

Stanovenie minimálnych štandardov

Ako stanoviť požiadavky na minimálne štandardy pri referenciách? Ako odôvodniť výšku referencií a ako stanoviť porovnateľný predmet zákazky? Pozrite sa spolu s nami na príklady z praxe.

Registrovať | 30
Stanovenie minimálnych štandardov

Chcete spolupracovať len so skúsenými dodávateľmi? Požiadavka na predchádzajúce skúsenosti uchádzačov je jedným z nástrojov ako to dosiahnuť. Ako však nastaviť minimálne požadované štandardy tak, aby neboli podmienky diskriminačné? V našom videu zo školenia Vám ukážeme, aké otázky si treba položiť a ako vhodne odôvodniť výšku referencií, ich počet či podobnosť predmetu zákazky.

Vďaka ukážkam na reálnych konaniach sa dozviete, ako na túto problematiku nahliada ÚVO a ako by ste mali uniesť dôkazné bremeno.

Vo videu zo školenia sa dozviete:

  • Ako nastaviť výšku a počet referencií
  • Ako definovať podobnosť predmetu zákazky
  • Ako uniesť dôkazné bremeno pri konaní o preskúmaní úkonov
  • Ako obmedziť využitie subdodávateľov
  • Čo je projektovanie v BIM a prečo je to budúcnosť stavebných prác
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam