VIDEO ZO ŠKOLENIA

BUDOVANIE EXPERTNOSTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Úrad pre verejné obstarávanie plánuje v spolupráci so zahraničnými partnermi, na základe implementácie ProcureCompEU do praxe, vybudovať nový a strategicky orientovaný systém vzdelávania a budovania interných kapacít našich verejných obstarávateľov.

Registrovať | 30
BUDOVANIE EXPERTNOSTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obdobne plánuje úrad pristúpiť k budovaniu expertnosti pre zamestnancov vykonávajúcich dohľad nad verejným obstarávaním. Príďte si vypočuť tieto, aj ďalšie nové myšlienky Úradu v oblasti vzdelávania.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam