VIDEO ZO ŠKOLENIA

Zmluva, zmluvné podmienky, zmena zmluvy

Ako posúdiť súlad zmeny termínu začiatku plnenia zmluvy, termínu dodania, či cien s podmienkami uvedenými v §18? Aké sú možnosti a limity pre zmene zmluvy a čo v zmluve zohľadniť?

Registrovať | 35
Zmluva, zmluvné podmienky, zmena zmluvy

Ako posúdiť súlad zmeny termínu začiatku plnenia zmluvy, termínu dodania, či cien s podmienkami uvedenými v §18? Aké sú možnosti a limity pre zmene zmluvy a čo v zmluve zohľadniť?

Chýba obrázok

Zmluvné podmienky sú jedným z najdôležitejších aspektov verejného obstarávania ako aj samotného plnenia zmluvy. V našom videu sme sa tak zamerali na to, čo je potrebné v zmluve zohľadniť tak, aby sme mali zadefinované možnosti zmeny zmluvy vopred ako aj na to, ako sa vysporiadať so situáciami, ktoré v zmluve zohľadnené neboli. Na príkladoch z praxe si ukážeme, kedy a za akých podmienok je možné meniť hodnotu zmluvy, či termíny v nej uvedené.

Vo videu sa dozviete:

  • Za akých podmienok je možné predĺžiť termín dodania
  • Za akých podmienok je možné upravovať zazmluvnené ceny
  • Je možné predĺžiť platnosť Rámcovej dohody?
  • Je možné spojiť inštitút zábezpeky a zádržného?
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam