VIDEO ZO ŠKOLENIA

ČO BUDE AJ NEBUDE - ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU ÚVO

Aké zmeny plánuje nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie a čo všetko nás pod jeho vedením čaká?

Registrovať | 30
ČO BUDE AJ NEBUDE - ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU ÚVO

Aké ustanovenia zákona ostanú len na papieri a ktoré z nich sa stanú realitou bežných obstarávateľských dní? Zmenia sa niektoré obligatórne časti zákona na dobrovoľné a ako to bude s toľko diskutovanou profesionalizáciou? Aj to sa dozvieme priamo od JUDr. Petra Kuboviča, ktorý nás poctí svojou účasťou.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam