VIDEO ZO ŠKOLENIA

Koncepcia nákupu IKT

Ako sa vysporiadať s fenoménom známym ako vendor lock-in, kedy je možné využiť priame rokovacie konanie či dodatok na predĺženie platnosti zmluvy a čo všetko zohľadniť pri nových verejných obstarávaniach?

Registrovať | 35
Koncepcia nákupu IKT

Ako sa vysporiadať s fenoménom známym ako vendor lock-in, kedy je možné využiť priame rokovacie konanie či dodatok na predĺženie platnosti zmluvy a čo všetko zohľadniť pri nových verejných obstarávaniach?  


Obstarávanie IKT má mnohé špecifiká, s ktorými sa musí verejný obstarávateľ vysporiadať bez ohľadu na to, či sa jedná o nové verejné obstarávanie či už existujúce zmluvné vzťahy, ktoré historicky „zdedil“. Vo videu sa dozviete, čo odporúča MIRRI ako garant informatizácie, akú sú výhody aj limity jednotlivých postupov vo verejnom obstarávaní a aké sú praktické skúsenosti našich lektorov.

Vo videu sa dozviete:

  • Aké vzorové dokumenty pripravilo MIRRI
  • Ako si stanoviť podmienky autorských a majetkových práv
  • Celoživotný cyklus IT diela
  • Základné piliere predmetu zákazky
  • Ako realizovať prípravné trhové konzultácie
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam