VIDEO ZO ŠKOLENIA

UKÁŽKY DOBREJ PRAXE, KTORÝMI SA OPLATÍ INŠPIROVAŤ

Príklady dobre praxe pri využívaní dynamických nákupných systémov, elektronizácii procesov, či nákupov z oblasti zdravotníctva nám ukázali odborníci z troch rôznych segmentov.

Registrovať | 30
UKÁŽKY DOBREJ PRAXE, KTORÝMI SA OPLATÍ INŠPIROVAŤ
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam