VIDEO ZO ŠKOLENIA

Vysvetlenie vs. vylúčenie

Kedy uchádzača vylúčiť a kedy požiadať o vysvetlenie? Ako správne aplikovať princíp proporcionality a nezabudnúť pritom na formálnu stránku? Pozrite sa spolu s nami na príklady z praxe.

Registrovať | 30
Vysvetlenie vs. vylúčenie

V tomto videu sme pre vás pripravili prehľad štandardných aj neštandardných situácií, s ktorými sa môžete pri vyhodnocovaní ponúk stretnúť.

Súťaž nastavená, súťažné podklady vyhotovené bez chyby, no ponuky nám prídu takmer vždy s chybami. Ukážeme vám rozhodnutia ÚVO aj Súdneho dvora EÚ, o ktoré sa môžete pri vyhodnocovaní ponúk oprieť. Zameriame sa aj na problematiku kapacít tretích osôb s cieľom poukázať na situácie, v ktorých nie je možné tretie osoby použiť.

Vo videu zo školenia sa dozviete:

  • Ako postupovať ak uchádzač predloží Čestné vyhlásenie namiesto JED-u
  • Ako postupovať pri predložení neúplnej ponuky
  • Kedy uchádzača vylúčiť a kedy požiadať o vysvetlenie
  • Ako postupovať ak uchádzač predloží neúplne doklady na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky
  • Je možné preukázať tretími osobami aj certifikáty či obrat?
  • O aké rozhodnutia sa môžeme pri vyhodnocovaní ponúk "oprieť"


Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam