VIDEO ZO ŠKOLENIA

PROBLÉMY A MOŽNOSTI V ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

Diskusia na témy: Ako sa zmenili Zákazky s nízkou hodnotou po novele? Ako primerane aplikovať ustanovenia zákona platné pre vestníkové súťaže a ako sa vysporiadať s vnútorným auditom? Čo všetko si môžeme v zákazkách s nízkou hodnotou „dovoliť“?

Registrovať | 30
PROBLÉMY A MOŽNOSTI V ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam