VIDEO ZO ŠKOLENIA

BEST PRACTICE - OBSTARÁVANIA STAVEBNÝCH PRÁC A IT SLUŽIEB "OČAMI ZÁUJEMCU"

Zodpovednosť za nastavenie súťažných podkladov a obchodných podmienok plnenia zákazky je na strane verejného obstarávateľa, pričom možnosť ich ovplyvnenia zo strany záujemcov do značnej miery záleží len od úvahy verejného obstarávateľa.

Registrovať | 30
BEST PRACTICE - OBSTARÁVANIA STAVEBNÝCH PRÁC A IT SLUŽIEB "OČAMI ZÁUJEMCU"

V rámci tejto témy budú z perspektívy záujemcov prezentované časté problémy, s ktorými sa záujemcovia stretávajú v prípade účasti vo verejných obstarávaniach na stavebné práce a IT služby, a to za účelom predstavenia best practice obstarávania stavebných prác a IT služieb z pohľadu verejných obstarávateľov.

Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam