Princípy obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou

29. 03. 2021
eduveo
45m
VIDEO ŠKOLENIE

Ako definuje zákazku s nízkou hodnotou zákon a ako si ju sami komplikujeme? Na príkladoch z praxe vám ukážeme, ako si proces zjednodušiť a ako si správne nastaviť interné smernice tak, aby vám nezväzovali ruky tam, kde to nie je potrebné.

Zákazky s nízkou hodnotou sú najrozšírenejším obstarávacím postupom. Zákon v nich rozviazal ruky verejným obstarávateľom tak, aby sa umožnilo operatívne a flexibilné nakupovanie. Interné smernice však v mnohých prípadoch významne sprísňujú obstarávacie procesy a postupy. Každá zákazka bez ohľadu na postup by však mala povýšiť hospodárnosť, ekonomickú výhodnosť a efektívnosť nad formálnu stránku obstarávania. Cieľom tejto časti školenia je poukázať na to, ako sa dá zákazka s nízkou hodnotou realizovať „inak“ a ako si takýto postup zdôvodniť. 


Vo videu zo školenia sa dozviete:

  • Porovnanie definície zákazky s nízkou hodnotou uvedenej v zákone platnom pred a po 1.1.2019
  • Na čo pri zákazke s nízkou hodnotu nezabudnúť
  • Aké princípy sleduje NKÚ pri kontrole zákaziek s nízkou hodnotou
  • Ako princípy podľa NKÚ premietnuť do praxe
  • Ukážka smernice, ktorá uvoľňuje ruky pri realizácii zákaziek za zachovania určitej úrovne kontroly

Súbory na stiahnutie:

  • Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní, ktorú vypracoval NKÚ v spolupráci s ÚVO stiahnuť súbor
;