VIDEO ZO ŠKOLENIA

Workshop | Hráme sa s kritériami

Pokračovanie panelu - Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu? Vyskúšajte si kombinatoriku kritérií na vybraných predmetoch zákaziek s cieľom pochopiť finančnú hodnotu iných ako cenových kritérií. Pod vedením nášho lektora sa naučíte ako simulovať výsledok obstarávania a vedieť tak nastaviť tú správnu váhovosť kritérií.

Registrovať | 30
Workshop | Hráme sa s kritériami
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam