VIDEO ZO ŠKOLENIA

Podmienky zmeny zmluvy

Kedy a za akých podmienok môže dôjsť k zmene zmluvy a na čo treba myslieť už pri jej uzatváraní? Pozrite sa na vzorové znenia zmluvných podmienok, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Registrovať | 20
Podmienky zmeny zmluvy

Kedy a za akých podmienok je možné uzatvoriť dodatok k zmluve. je témou, ktorá potrápinejedného verejnéhoobstarávateľa. Na dodatky je však potrebné myslieť už pri uzatváraní zmluvy.

Čo všetko netreba zabudnúť v zmluve tak, aby bol proces zmeny zmluvy v súlade sozákonom? Aj to sadozviete v našom videu. Pod videom v prezentácii nájdete aj vzorové znenia do Vašich zmlúv.

Vo videu zo školenia sa dozviete:

  • Či zmluva trvá aj po odovzdaní predmetu zákazky
  • Ako ošetriť tzv. časové dodatky
  • Ako sa vysporiadať s prácami navyše?
  • Ako využiť rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-267/18 na vylúčenie uchádzača, ktorý závažne porušuje zmluvné podmienky?
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam