VIDEO ZO ŠKOLENIA

Workshop | Obstarávanie IKT

Nová koncepcia nákupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, doplnená o skúsenosti našich lektorov pri obstarávaní IKT vám poskytnú návod na to, ako správne obstarávať IKT.

Registrovať | 30
Workshop | Obstarávanie IKT
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam