Konferencia

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2021

28. - 29. september 2021

Grand hotel Permon **** , Podbanské

Chcem sa zaregistrovať

Pokračovať nižšie

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2021

Najväčšie podujatie jesene v oblasti verejného obstarávania v SR:

 • 9 špičkových hostí
 • 17 odborných tém
 • 4 interaktívne workshopy

Na konferencii v Podbanskom sa snúbi naoko nezlučiteľné – vzdelávanie, čarokrásna príroda a relax. Naši špičkoví odborníci svojimi vedomosťami, výberom tém, v neposlednom rade inovatívnym, moderným prístupom k vzdelávaniu vás presvedčia o tom, že v príjemnom prostredí sa dá vedomosti absorbovať ľahšie.

Pridanou hodnotou je, že diskutovať o problémoch, ktoré vás trápia viete počas celého dňa aj s ostatnými účastníkmi.


Na základe vyhlášky č. 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, informujeme účastníkov, že konferencia bude prebiehať podľa protokolu OTP.

Vstup na konferenciu bude umožnený výlučne osobám:

 • plne zaočkovaným,
 • testovaným s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu; antigénový test 48 hod. od odberu),
 • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Splnenie vyššie uvedených podmienok účasti bude kontrolované pri registrácii účastníkov.

Počas trvania konferencie budú v priestoroch konferencie platiť prísne hygienické opatrenia.

Hostia

Moderátor

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu Centrálny koordinačný orgán. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, vrátane pôsobenia na ÚVO a MFSR.

Moderátor

Ing. Miroslava Packová, PhD.

ERANET

Špecializuje sa na komplexnú analýzu vnútropodnikových procesov. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich v podmienkach verejného obstarávania.

Hosť

JUDr. Peter Kubovič

Člen Rady ÚVO

Člen Rady ÚVO. Pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj publikačnej činnosti. V minulosti pracoval na ÚVO a bol vedúcim útvaru verejného obstarávania na MÚ v Trnave. Je jedným zo spoluautorov zákona č. 343/2015.

Hosť

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie od roku 2006. Za toto obdobie sa zaoberal širokospektrálnou agendou, ako aj koncipovaním legislatívy vo verejnom obstarávaní, zastupovaním úradu v súdnych sporoch, výkonom dohľadu nad verejným obstarávaním a lektorskými aktivitami.

Hosť

Mgr. Michal Garaj

Hlavné mesto SR Bratislava

Vedie oddelenie verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave. Pôsobil aj na rôznych pozíciách na Úrade pre verejné obstarávanie. O verejnom obstarávaní píše, prednáša, premýšľa a baví ho na ňom viac jeho ekonomická stránka, ako tá právna. S kolegami sa preto snažia obstarávať nielen v súlade so zákonom, ale aj rozumne.

Hosť

Mgr. Katarína Chromíková

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Pracuje 13 rokov na Ministerstve dopravy a výstavby SR na sekcii riadenia projektov. Od roku 2015 sa okrem projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru venuje aj kontrole projektov zameraných na informatizáciu spoločnosti, ako aj projektov z Nástroja na prepájanie Európy. Spolu so svojim tímom aktívne spolupracuje s prijímateľmi pomoci z EŠIF na úrovni metodickej činnosti, ako aj praktickej aplikačnej praxe.

Hosť

JUDr. Miroslav Cák

AGM Partners

Vedie verejno-obstarávací tým právnikov v advokátskej kancelárii AGM partners. Verejným obstarávaniam sa venuje celý svoj profesný život. Je členom rozkladovej komisie českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pred príchodom do AGM partners pracoval 7 rokov ako firemný právnik v medzinárodných stavebných spoločnostiach. K verejným obstarávaniam sa snaží pristupovať proklientsky a s dôrazom na férovú súťaž.

Hosť

Ing. Nataša Štefániková

Najvyšší kontrolný úrad SR

Na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky pracuje od roku 2012. V súčasnosti pôsobí v pozícii metodičky, zároveň vykonáva aj kontrolórsku činnosť. Za Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je spoluautorkou Metodiky kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.

Hosť

Mgr. Ivan Pudiš

Hlavné mesto SR Bratislava

Člen Rady ÚVO. Aktuálne pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na oddelení verejného obstarávania, kde sa spolu s kolegyňami a kolegami snažia obstarávať rozumne, efektívne a s pridanou hodnotou. V minulosti pracoval ako advokátsky koncipient a v rokoch 2015 až 2019 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie, na odbore dohľadu.

Program

1.deň | Hlavný panel

10:00 -10:30
Registrácia

10:30 -10:45
Slávnostné privítanie & predstavenie hostí


10:45 -12:15
Novela zákona o verejnom obstarávaní

Návrh novely zákona so zapracovanými pripomienkami nám predstaví priamo jeden z ich autorov. V diskusii s ďalšími hosťami poodhalíme jej plusy aj mínusy a najmä objasníme, čo sa za predmetnými úpravami skrýva.

Keynote: JUDr. Róbert Majchrák

Diskutujúci: JUDr. Peter Kubovič, JUDr. Miroslav Cák

Moderátor: Ing. Miroslava Packová, PhD.


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

12:15 -13:15
Obed

13:15 -14:30
Prípravné trhové konzultácie v praxi

Ako by mali trhové konzultácie vyzerať, ako sa na nich pripraviť a ako ich zdokumentovať? Nie je nič lepšie ako ukážka naživo.

Vystupujúci: Mgr. Branislav Hudec, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Michal Garaj

Moderátor: Ing. Miroslava Packová, PhD.


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

14:30 -14:45
Prestávka | občerstvenie

14:45 -16:15
Eurofondy – ako má vyzerať ideálna zápisnica?

Čo všetko je potrebné v zápisnici uvádzať aby boli úkony preskúmateľné? Ako si nájsť zlatú strednú cestu na ktorej nebude mať zápisnica 30 strán ale súčasne v nej budú uvedené všetky relevantné úkony? Tak na to sa pozrieme spolu so zástupcami kontrolných orgánov.

Keynote: Mgr. Branislav Hudec

Diskutujúci: Mgr. Katarína Chromíková

Moderátor: Mgr. Branislav Hudec


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

16:15 -16:45
Diskusia s hosťami | ukončenie 1.dňa

18:30 -22:00
Slávnostná večera

1.deň | Praktický panel

10:00 -10:30
Registrácia

10:30 -10:45
Slávnostné privítanie & predstavenie hostí

10:45 -12:15
Novela zákona o verejnom obstarávaní

Návrh novely zákona so zapracovanými pripomienkami nám predstaví priamo jeden z ich autorov. V diskusii s ďalšími hosťami poodhalíme jej plusy aj mínusy a najmä objasníme, čo sa za predmetnými úpravami skrýva.

Keynote: JUDr. Róbert Majchrák

Diskutujúci: JUDr. Peter Kubovič, JUDr. Miroslav Cák

Moderátor: Ing. Miroslava Packová, PhD.


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

12:15 -13:15
Obed

13:15 -14:30
Prípravné trhové konzultácie v praxi

Ako by mali trhové konzultácie vyzerať, ako sa na nich pripraviť a ako ich zdokumentovať? Nie je nič lepšie ako ukážka naživo.

Vystupujúci: Mgr. Branislav Hudec, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Michal Garaj

Moderátor: Ing. Miroslava Packová, PhD.


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

14:30 -14:45
Prestávka | občerstvenie

14:45 -16:15
Workshop | Nájdi chybu

Z každého rožku trošku. Naši lektori pre vás pripravili reálne situácie, s ktorými sa stretli a na ktorých si viete vyskúšať svoj postreh. Nájdete chybu v ponuke alebo v procese hodnotenia? S ktorým návrhom postupu lektora sa stotožňujete? Vďaka metóde veo hravo si z tohto workshopu odnesiete mnoho skúseností a poznatkov.

Lektor: JUDr. Peter Kubovič


Kongresová miestnosť: Sála Panoráma, 8.posch.

18:30 -22:00
Slávnostná večera

2.deň | Hlavný panel

09:00 -10:30
Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu?

Kvalitu chce každý z nás. Ako ju však zakomponovať do hodnotiacich kritérií je otázka, s ktorou sa všetci boríme. Na praktických príkladoch zo Slovenska a Českej republiky si ukážeme, ako sa s nastavovaním kritérií vysporiadať. Pripravený bude pre vás aj workshop, kde sa s kritériami spolu „pohráme“.

Keynote: Mgr. Michal Garaj

Diskutujúci: Ing. Miroslava Packová, PhD. 

Moderátor: Ing. Miroslava Packová, PhD. 


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

10:30 -10:45
Prestávka | občerstvenie

10:45 -12:00
Rámcová dohoda vs. dynamický nákupný systém

Rámcová dohoda aj dynamický nákupný systém predstavujú flexibilné riešenia pre nákup jednotlivých komodít. Na niektoré predmety zákazky je vhodnejší jeden spôsob, pre iné ten druhý. Pozrieme sa tak na to, aké sú výhody aj nevýhody týchto prístupov a na aké komodity vhodné ich využitie.

Keynote: JUDr. Peter Kubovič

Diskutujúci: JUDr. Róbert Majchrák

Moderátor: Mgr. Branislav Hudec


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

12:00 -13:00
Obed

13:00 -14:15
Problémy a špecifiká stavebných prác

Ako sa vysporiadať s nástrahami obstarávania stavebných prác počas ich prípravy, vyhodnocovania aj realizácie? Na príkladoch zo života si ukážeme s čím sa môžete stretnúť a ako to prežiť bez ujmy na psychike a verejných zdrojoch.

Keynote: JUDr. Miroslav Cák

Diskutujúci: JUDr. Peter Kubovič

Moderátor: JUDr. Peter Kubovič


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

14:15 -14:30
Prestávka | občerstvenie

14:30 -15:30
Zodpovedné verejné obstarávanie a labelling

Verejné obstarávanie je jedným zo strategických nástrojov na podporu sociálnej a zelenej ekonomiky. Ako však vhodne zakomponovať zelené a sociálne aspekty do súťažných podmienok? Nakoľko môžeme pracovať so značkami ako je napr. „fair trade“? Inšpirujte sa zákazkami a odporučaniami našich lektorov.

Keynote:

Diskutujúci:


Moderátor:


Kongresová miestnosť: Hala Grande, 5.posch.

15:30 -16:00
Diskusia s hosťami | ukončenie konferencie

2.deň | Praktický panel

09:00 -10:30
Workshop | Obstarávanie IKT

Nová koncepcia nákupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, doplnená o skúsenosti našich lektorov pri obstarávaní IKT vám poskytnú návod na to, ako správne obstarávať IKT.

Lektor: JUDr. Peter Kubovič, JUDr. Miroslav Cák


Kongresová miestnosť: Sála Panoráma, 8.posch.

10:30 -10:45
Prestávka | občerstvenie

10:45 -12:00
Obstarávanie v samospráve

Spoznajte ako (ne)fungujú procesy súvisiace s verejným obstarávaním vo vybraných samosprávnych krajoch a mestách, vymeňte si skúsenosti a inšpirujte sa navzájom.

Lektor: Ing. Miroslava Packová, PhD., JUDr. Miroslav Cák


Kongresová miestnosť: Sála Panoráma, 8.posch.

12:00 -13:00
Obed

13:00 -14:15
Workshop | Hráme sa s kritériami

Pokračovanie panelu - Ako súťažiť inak ako na najnižšiu cenu? Vyskúšajte si kombinatoriku kritérií na vybraných predmetoch zákaziek s cieľom pochopiť finančnú hodnotu iných ako cenových kritérií. Pod vedením nášho lektora sa naučíte ako simulovať výsledok obstarávania a vedieť tak nastaviť tú správnu váhovosť kritérií.

Lektor: Mgr. Michal Garaj, Ing. Miroslava Packová, PhD.


Kongresová miestnosť: Sála Panoráma, 8.posch.

Cenník

Vyberte si typ vstupného podľa Vašich preferencií. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

ŽIVÉ VYSIELANIE

125,00

 • živé vysielanie z Hlavného panelu z pohodlia Vašej kancelárie aj domova
 • odpovede na Vaše otázky
 • vzdelávacie materiály (elektronické)

Nemôžete sa zúčastniť, je pre Vás Podbanské ďaleko alebo sa obávate epidemiologickej situácie? Buďte s nami prostredníctvom živého vysielania.

Mám záujem
ŽIVÉ VYSIELANIE + ZÁZNAM Z OBOCH PANELOV

190,00

 • živé vysielanie z Hlavného panelu z pohodlia Vašej kancelárie aj domova
 • záznam z Hlavného panelu
 • záznam z Praktického panelu
 • odpovede na Vaše otázky
 • vzdelávacie materiály (elektronické)

Nemôžete sa zúčastniť, je pre Vás Podbanské ďaleko alebo sa obávate epidemiologickej situácie? Buďte s nami prostredníctvom živého vysielania alebo záznamov z oboch panelov.

Mám záujem

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ

Účastníci konferencie majú možnosť využiť zľavnené ubytovanie v GRAND HOTEL PERMON **** na Podbanskom.


Zľavnené ubytovanie 28.-29.september 2021:

Rezerváciu ubytovania môžete vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Do poznámky v registračnom formulári uveďte o aký typ izby mate záujem a my spravíme rezerváciu v hoteli za vás
 2. Kontaktujte priamo hotel emailovej adrese rezervacie@hotelpermon.sk a použite kód EDUVEO


Zľavnené ubytovanie deň pred alebo deň po konferencii:

Ubytovanie je možné aj v termínoch 27.-28. a 29.-30.september, ale dostupné sú už len posledné izby. Preto ak máte záujem o ubytovanie deň pred alebo deň po konferencie, kontaktujte nás na kontaktoch nižšie.


V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@eduveo.sk alebo telefonicky +421 948 877 663


Na základe vyhlášky č. 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, informujeme účastníkov, že konferencia bude prebiehať podľa protokolu OTP.

GRAND HOTEL PERMON ****

Z kapacitných dôvodov už nie je možné ubytovanie v Grand hoteli Permon.

Účastníci sa môžu ubytovať v Hoteli Pieris.

1-lôžková izba | 90,00 € osoba/noc

2-lôžková izba (izba obsadená 2 osobami) | 55,00 € osoba/noc

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Parkovanie pri GRAND HOTEL PERMON ****
 • Vstup do AQUA & KIDS´ Paradise


Hotel Pieris ***

1-lôžková izba | 80,00 € osoba/noc

2-lôžková izba (izba obsadená 2 osobami) | 50,00 € osoba/noc

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Parkovanie pri Hotel Pieris ***
 • Vstup do wellness Pieris + Vstup do AQUA & KIDS´ Paradise

Uvedené ceny za ubytovanie sú vrátane DPH.

Partneri

Eranet
Capitalix
Otidea
AGM Partners

Registrácia

Nahrávam

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Správa

Organizátor

INNOVIS, s.r.o.
Komenského 11A, 040 01 Košice

IČO: 47894458
IČ DPH: SK2024139656

Zápis v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36278/V

Grand hotel Permon ****

Pribylina 1486, Podbanské

V rezorte Podbanské nájdete jeden z najobľúbenejších hotelov na Slovensku - známy Grand hotel Permon**** s jedným z najväčších a najvyhľadávanejších hotelových wellness komplexov na Slovensku - Permon´s Paradise.

Webstránka hotela