Konferencia

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2021

24. november 2021

NH BRATISLAVA GATE ONE , Bratislava

Chcem sa zaregistrovať

Pokračovať nižšie

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2021

1. KONFERENCIA SVOJHO DRUHU,

ktorá nezabúda na dôležitého partnera vo verejnom obstarávaní - dodávateľov. V rámci ročníka 2021 sa zameriame na možnosti zapojenia dodávateľov do procesov tvorby predmetu zákazky, možnosti obrany voči nekalým praktikám zo strany verejných obstarávateľov ako aj na znalosti potrebné pre prípravu nepriestrelnej ponuky.

Hostia

Moderátor

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu Centrálny koordinačný orgán. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, vrátane pôsobenia na ÚVO a MFSR.

Moderátor

Ing. Miroslava Packová, PhD.

eduveo

Špecializuje sa na komplexnú analýzu vnútropodnikových procesov. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich v podmienkach verejného obstarávania.

Hosť

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie od roku 2006. Za toto obdobie sa zaoberal širokospektrálnou agendou, ako aj koncipovaním legislatívy vo verejnom obstarávaní, zastupovaním úradu v súdnych sporoch, výkonom dohľadu nad verejným obstarávaním a lektorskými aktivitami.

Hosť

JUDr. Adriana Khandlová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Pracuje v oblasti tvorby metodiky obstarávania, riadi a zodpovedá za oblasť obstarávania. Má skúsenosti s tvorbou legislatívy v oblasti verejného obstarávania ako aj s jej praktickou aplikáciou pri zadávaní zákaziek, či už v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. V súčasnosti sa venuje najmä firemnému nákupu.

Hosť

JUDr. Peter Kubovič

Člen Rady ÚVO

Člen Rady ÚVO. Pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj publikačnej činnosti. V minulosti pracoval na ÚVO a bol vedúcim útvaru verejného obstarávania na MÚ v Trnave. Je jedným zo spoluautorov zákona č. 343/2015.

Hosť

Mgr. Michal Garaj

Hlavné mesto SR Bratislava

Vedie oddelenie verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave. Pôsobil aj na rôznych pozíciách na Úrade pre verejné obstarávanie. O verejnom obstarávaní píše, prednáša, premýšľa a baví ho na ňom viac jeho ekonomická stránka, ako tá právna. S kolegami sa preto snažia obstarávať nielen v súlade so zákonom, ale aj rozumne.

Hosť

Tajný hosť

Organizácia

Postupne vám predstavíme ďalších zaujímavých a inšpiratívnych hostí.

Hosť

Tajný hosť

Organizácia

Postupne vám predstavíme ďalších zaujímavých a inšpiratívnych hostí.

Program

Hlavný panel

08:30 -09:00
Registrácia

09:00 -10:30
Neférové praktiky verejných obstarávateľov – ako ich odhaľovať a ako sa s nimi vysporiadať

Ako podnikateľ vstupujúci do arény nazvanej “Verejné obstarávanie” je potrebné byť pripravený.

Ako podnikateľ vstupujúci do arény nazvanej “Verejné obstarávanie” je potrebné byť pripravený.

 • Ako záujemca o zákazku sa môžete stretnúť s praktikami, ktoré podľa Vás nie sú fér. Ako sa na tieto praktiky pozerá platné právo a sú tieto praktiky dovolené? 
 • Je dovolené odkazovať na konkrétne výrobky a výrobcov? Ak áno, aké sú podmienky takéhoto postupu?
 • Aké sú primerané štandardy podmienok účasti? Ako sa vysporiadať s diskriminačnými podmienkami účasti?
 • Na tieto a mnohé ďalšie otázky poskytneme pohľad z oboch strán pomyselnej barikády. 
10:30 -11:00
Občerstvenie

11:00 -12:00
Ako sa brániť ak boli dotknuté vaše práva

V tejto téme vás oboznámime s procesnými nástrojmi obrany, ktoré máte k dispozícii.

V tejto téme vás oboznámime s procesnými nástrojmi obrany, ktoré máte k dispozícii.

 • Dozviete sa o procesných pravidlách, o tom ako má vyzerať podanie námietok
 • Aké možnosti má hospodársky subjekt, ak dôjde k zamietnutiu jeho námietok.
 • Vysvetlíme vám aj to, aké sankcie sa ukladajú vo verejnom obstarávaní podnikateľom a upozorníme na čo si treba dávať pozor z pohľadu uchádzača.
12:00 -12:30
Pripravovaná novela zákona a jej vplyv na hospodárske subjekty

Exkluzívne - Novinky z kuchyne Úradu pre verejné obstarávanie vám príde predstaviť priamo ich autor.

Exkluzívne - Novinky z kuchyne Úradu pre verejné obstarávanie vám príde predstaviť priamo ich autor.

 • Aké legislatívne úpravy prinesie plánovaná novela zákona a aké sú jej ciele?
 • Aký bude jej dopad na postavenie hospodárskych subjektov?
12:30 -13:30
Obed

13:30 -15:00
Najčastejšie chyby, za ktoré sa vylučuje alebo na čo nezabudnúť

Predstavíme vám najčastejšie chyby a poskytneme návod na nepriestrelnú ponuku.

Predstavíme vám najčastejšie chyby, ktoré stoja za vylúčením uchádzačov.

 • Poskytneme vám návod na vytvorenie nepriestrelnej ponuky
 • Zameriame sa primárne na preukazovanie splnenia podmienok účasti, využívanie kapacít tretích osôb, či vysvetľovania ponuky
 • Vďaka praktickým ukážkam budú komplikované paragrafy podané v zrozumiteľnej a prehľadnej forme
15:00 -15:30
Občerstvenie

15:30 -16:30
Ako využiť zákon na podporu predaja svojich produktov

Prípravné trhové konzultácie - skvelý procesný nástroj prinášajúci vyššiu kvalitu do verejného obstarávania.

Prípravné trhové konzultácie - skvelý procesný nástroj prinášajúci vyššiu kvalitu do verejného obstarávania.

 • Prečo súťaženie na “najnižšiu cenu” zabíja kvalitu našich produktov a ako to viete zmeniť
 • Ako môžete využiť prípravné trhové konzultácie na podporu predaja svojich produktov?
 • Čo všetko si môžete dovoliť v rámci tohto procesu. Kde sú hranice toho, čo je prípustné a čo už nie?

Paralelná sekcia - Teória v praxi

08:30 -09:00
Registrácia

09:00 -09:30
Obchodné príležitosti vo verejnom obstarávaní - ako a kde vyhľadávať zákazky

V tejto sekcii sa oboznámite s portálmi, na ktorých môžete vyhľadávať zákazky – vestník/profily vedené pod Úradom pre verejné obstarávanie a profily zriadené v komerčných systémoch.

V tejto sekcii sa oboznámite s portálmi, na ktorých môžete vyhľadávať zákazky – vestník/profily vedené pod Úradom pre verejné obstarávanie a profily zriadené v komerčných systémoch.

Ukážeme vám, akým spôsobom prebieha registrácia a aké sú rozdiely v registračných podmienkach jednotlivých systémov. Povieme si, ktoré súťaže sú verejní obstarávatelia povinní zverejňovať a akým spôsobom to uplatňujú v praxi. 

09:30 -10:30
Ako zadávať ponuku v elektronických systémoch?

Ukážeme vám, ako sa orientovať v súťažných podkladoch a ako predkladať ponuky v jednotlivých systémoch.

Ukážeme vám, ako sa orientovať v súťažných podkladoch, ako podpisovať dokumenty a ako predkladať ponuky v jednotlivých systémoch. Dôraz budeme klásť aj na rozdiely pri predkladaní ponúk (napr. rôzne typy a veľkosti súborov, povinné údaje, rôzne formy autentifikácie a pod.) 

10:30 -11:00
Občerstvenie

11:00 -12:00
Práva a povinnosti dodávateľov – časť Vysvetľovanie

Ako požiadať o vysvetlenie podmienok súťaže a ako postupovať pri vysvetľovaní ponuky?

Ako požiadať o vysvetlenie podmienok súťaže a ako postupovať pri vysvetľovaní ponuky?

Ukážeme si ako prebieha vysvetľovanie v elektronických systémoch a aké sú lehoty na podanie žiadostí o vysvetlenie, či doručenie vysvetlení ponuky. Nevynecháme ani to, na čo si dať pri vysvetľovaní ponuky pozor

12:00 -12:30
Práva a povinnosti dodávateľov – časť Revízne postupy

Kedy je možné podať žiadosť o nápravu či námietku?

Kedy je možné podať žiadosť o nápravu či námietku a ako sa v jednotlivých elektronických systémoch podávajú? Aké sú riziká a benefity plynúce z revíznych postupov? Aké najčastejšie chyby dodávateľov vedú k zrušeniu konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného či zamietnutiu námietky?

12:30 -13:30
Obed

13:30 -14:00
Obchodné príležitosti vo verejnom obstarávaní - ako a kde vyhľadávať zákazky

V tejto sekcii sa dozviete, kde môžete vyhľadávať verejné zákazky a ako sa registrovať v jednotlivých elektronických systémoch.

V tejto sekcii sa oboznámite s portálmi, na ktorých môžete vyhľadávať zákazky – vestník/profily vedené pod Úradom pre verejné obstarávanie a profily zriadené v komerčných systémoch.

Ukážeme vám, akým spôsobom prebieha registrácia a aké sú rozdiely v registračných podmienkach jednotlivých systémov. Povieme si, ktoré súťaže sú verejní obstarávatelia povinní zverejňovať a akým spôsobom to uplatňujú v praxi. 

14:00 -15:00
Ako zadávať ponuku v elektronických systémoch?

Ukážeme vám, ako sa orientovať v súťažných podkladoch a ako predkladať ponuky v jednotlivých systémoch.

Ukážeme vám, ako sa orientovať v súťažných podkladoch, ako podpisovať dokumenty a ako predkladať ponuky v jednotlivých systémoch. Dôraz budeme klásť aj na rozdiely pri predkladaní ponúk (napr. rôzne typy a veľkosti súborov, povinné údaje, rôzne formy autentifikácie a pod.) 

15:00 -15:30
Občerstvenie

15:30 -16:00
Práva a povinnosti dodávateľov - časť Vysvetľovanie

Ako požiadať o vysvetlenie podmienok súťaže a ako postupovať pri vysvetľovaní ponuky?

Ako požiadať o vysvetlenie podmienok súťaže a ako postupovať pri vysvetľovaní ponuky?

Ukážeme si ako prebieha vysvetľovanie v elektronických systémoch a aké sú lehoty na podanie žiadostí o vysvetlenie, či doručenie vysvetlení ponuky. Nevynecháme ani to, na čo si dať pri vysvetľovaní ponuky pozor.

16:00 -16:30
Práva a povinnosti dodávateľov - časť Revízne postupy

Kedy je možné podať žiadosť o nápravu či námietku?

Kedy je možné podať žiadosť o nápravu či námietku a ako sa v jednotlivých elektronických systémoch podávajú? Aké sú riziká a benefity plynúce z revíznych postupov? Aké najčastejšie chyby dodávateľov vedú k zrušeniu konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného či zamietnutiu námietky?

Cenník

Vyberte si typ vstupného podľa Vašich preferencií. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Zľava 20%
Osobná účasť + záznam

220,00 176,00

 • vstup na konferenciu - NH Bratislava Gate One ****
 • záznam z Hlavného panelu a paralelnej sekcie do 7 dní
 • vzdelávacie materiály (tlačené a elektronické)
 • odpovede na Vaše otázky
 • bohaté občerstvenie, obed a taška plná prekvapení ;-)
 • limitovaný počet účastníkov
 • 100% vrátenie peňazí v prípade COVID-19 opatrení

Buďte súčasťou najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku a zažite výnimočnú atmosféru + záznam z konferencie.

Mám záujem
Zľava 10%
Živé vysielanie

150,00 135,00

 • živé vysielanie z Hlavného panelu z pohodlia Vašej kancelárie aj domova
 • záznam z paralelnej sekcie - Teória v praxi
 • odpovede na Vaše otázky
 • vzdelávacie materiály (elektronické)

Nemôžete sa zúčastniť alebo je pre Vás Bratislava ďaleko? Buďte s nami prostredníctvom živého vysielania.

Mám záujem

Partneri

Eranet
Capitalix
Otidea

Registrácia

Nahrávam

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Správa

Organizátor

INNOVIS, s.r.o.
Komenského 11A, 040 01 Košice

IČO: 47894458
IČ DPH: SK2024139656

Zápis v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36278/V

FAQ

Je možné zmeniť typ vstupného?

Áno. V prípade požiadavky na zmenu zakúpeného vstupného nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára prípadne emailom: info@eduveo.sk alebo telefonicky: +421 948 877 663. Rozdiel v cene medzi balíkmi bude vrátený/doplatený.

Čo ak sa nebudem môcť zúčastniť?

V takomto prípade máte tri možnosti: 1) podujatia sa môže zúčastniť váš náhradník; 2) môžete prejsť na „online“ balík so záznamom z podujatia alebo 3) objednávku stornovať.

Je možné objednávku stornovať?

Áno. Pri zrušení objednávky do 14 dní pred konaním podujatia sa storno poplatok neúčtuje. Pri zrušení objednávky do 7 dní pred konaním podujatia sa uplatňuje 50%-ný storno poplatok. Pri zrušení objednávky v lehote kratšej ako 7 dní sa uplatňuje 100%-ný storno poplatok.

Bude sa konferencia konať aj v prípade opätovného sprísnenia opatrení v súvislosti s COVID-19?

V prípade obmedzenia konania hromadných podujatí budú mať účastníci možnosť prejsť do „online“ balíčkov a sledovať tak podujatie z pohodlia domova alebo požiadať o vrátenie peňazí.

NH BRATISLAVA GATE ONE

Ambrušova 7, 821 04, Bratislava

Moderný hotel so zariadením rôznych štýlov a farieb. Ponúka priestory pre komfortné vzdelávanie akéhokoľvek druhu - od obchodného stretnutia až po možnosť organizovania konferencií.

Webstránka hotela